Rettleiing til kommunane

Fylkesmannen har ansvar for å rettleie kommunane i regelverksspørsmål. For å sikre rask og god saksbehandling har vi òg utarbeidd eit eksempel på oversendingsbrev og sjekkliste som vi oppmodar kommunane til å nytte ved oversending av klagesaker til Fylkesmannen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.01.2015

Fylkesmannen sitt brev til kommunane, eksempel på oversendingsbrev og dokumentsjekkliste finn dykk i lista til høgre. Brevet finn du her 

Fylkesmannen rettleiar elles kommunane fortløpande om forståinga av plan- og bygningslova og tilhørande forskrifter. Ta kontakt med den saksbehandlaren som er ansvarleg for kommunen på telefon eller e-post. Oversikt over saksbehandlarane finn du her 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.