Fråsegner og avgjerder

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.01.2015

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.09.2017

Forhåndsvarsling av pålegg etter plan- og bygningslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 25.9.2017 uttalt at unntaket frå krav om forhåndsvarsling i hastesaker i forvaltningslova § 16 tredje ledd òg kan nyttast i samband med forhåndsvarsling av påleggssaker etter plan- og bygningslova.

Du finn departementet si uttaling: her


Publisert 15.09.2017

Behandlingsgebyr (tilleggsgebyr) ved godkjenning i ettertid av ulovleg oppført tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 25.7.2017 uttalt at det berre er utgifter som er påløpt etter søknadstidspunktet som kan inngå i eit tilleggsgebyr ("ulovlighetsgebyr") for ulovleg oppført tiltak.


Publisert 23.04.2015

Redusert behandlingsgebyr i oppmålingssak.

Fylkesmannen har redusert behandlingsgebyret i ei oppmålingssak i Karmøy kommune, pga. at gebyret var i strid med sjølvkostprinsippet.