Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak og stadfester Time kommunes vedtak, med vilkår

Saken gjelder søknad fra Sushi Wave AS om å bruksendre fra kontor til restaurant med fravik fra teknisk krav om trinnfritt inngangsparti. Tillatelsen ble påklaget av Norges Handikapforbund, som blant annet anførte at det ikke var dokumentert at etablering av trinnfri atkomst ville medføre uforholdsmessige kostnader.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.05.2022

Oppdatert 09.08.2022:

Det ble etter Statsforvalterens tidligere vedtak lagt frem nye opplysninger om at en ombygging ville medføre langt høyere kostnader enn hva som tidligere var opplyst. Statsforvalteren behandlet saken på ny og kom til at kostnadene ville være uforholdsmessig høye. Statsforvalteren kom etter dette til at bruksendringen ville være forsvarlig dersom det utvendige trinnet ble utbedret slik at individ med nedsatt mobilitet kunne komme seg inn til den innvendige rampen. Statsforvalteren gjorde dermed om sitt tidligere vedtak og stadfestet Time kommunes tillatelse til bruksendring fra kontor til restaurant, med vilkår om at det utvendig blir trinnfritt.

 


Vurdering fra forrige behandling av saken:

Statsforvalteren vurderte det slik at selv om etablering av trinnfritt inngangsparti ville medføre betydelige kostnader, samt at en rampe ville oppta noe mer plass enn en trapp, er kostnadene likevel ikke så høye at trinnfritt inngangsparti ikke lar seg gjennomføre. Terskelen for hva som utgjør uforholdsmessige kostnader i en slik sak, er svært høy. Videre vurderte Statsforvalteren det slik at det ikke var forsvarlig å tillate fravik fra dette tekniske kravet fordi et fravik ikke vil bidra til økt sikkerhet eller ivaretakelse av verneverdi bygning. Kommunens vedtak ble derfor omgjort og Statsforvalteren ga avslag på søknad om bruksendring og fravik fra krav om trinntritt inngangsparti.

 


Begge vedtakene til Statsforvalteren ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.