Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal kommune sin kommuneplan

Gjesdal kommune har sendt arealdelen til kommuneplanen til høring og offentlig ettersyn. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til flere arealendringer og bestemmelser der forslagene er i strid med viktige nasjonale og regionale føringer.

Publisert 30.03.2023

Innsigelser til arealdelen

 • Tursti rundt Flassavatn
 • Fritidsbebyggelse, Giljastølen
 • LNF-spredt næring, Gårdsturisme i Dirdal
 • LNF-spredt næring, Ramnstoknuten
 • Naust/rorbuer, Dirdal
 • Småbåthavn, Dirdal
 • Areal til småhus, Edlandsvatnet og Ålgårdslåtten
 • Næringsareal Bollestad
 • LNF-spredt næring, utleiehytter Maudal

Innsigelser til bestemmelser

 • 1-6 byggegrense mot sjø
 • Mangelfull hensynssone for fare
 • Mangler minimum kotehøyde for byggehøyde sjø og tilhørende faresone

Se uttalelsen i dokumentlenka.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.