Ny brosjyre om våtmarkene i Rogaland

Rogaland har nokre av dei viktigaste våtmarkene i landet. Våtmarker er område med myr, vatn og grunne sjøområde. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2015

Mange er tappa ut i dag, men dei viktigaste områda er no verna. Fleire av områda på Jæren har internasjonal vernestatus som RAMSAR-område, og utgjer det me kallar Jæren våtmarkssystem.

I våtmarkene er det stor biologiske produksjon og mange sjeldne artar. Sjå kart og omtale av verna våtmarksområde i brosjyra som no finns både på norsk og engelsk (i høgre marg).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.