Oppdatert søknadsskjema for hogst i kantvegetasjonsbeltet langs vassdrag

For å effektivisere vår saksbehandling i kantsonesaker etter vannressursloven § 11 har vi oppdatert søknadsskjema for denne type saker. Det er viktig at du som søker tar i bruk dette skjemaet, for å sikre raskest mulig behandling av saken din.

Publisert 05.06.2024

Vi minner om at hogst i kantvegetasjonsbeltet som utgangspunktet skal skje utenom hekketid for fugl. Derfor er det et generelt krav om at uttaket skal skje utenom perioden 1. april – 31. juli.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.