Løsningen er naturbasert- men hvordan?

Utklipp fra fremsiden på rapporten "løsningen er naturbasert".
Utklipp fra fremsiden på rapporten "løsningen er naturbasert".

Rapport fra arbeidet med kartlegging av forvaltningens behov for kunnskap, veiledning og brukerstøtte til ulike naturbaserte løsninger for klimatilpasning er nå publisert.

Publisert 04.02.2021

Hensikten med rapporten var å kartlegge hvorfor naturbaserte løsninger ikke er tatt mer i bruk, da naturbaserte løsninger har et stort potensial som i liten grad blir utnyttet. Dersom naturbaserte løsninger ikke velges så skal dette begrunnes, i henhold til statlige retningslinjer.

Rapporten ser både på utfordringer og muligheter med naturbaserte løsninger

Rapporten «Løsningen er naturbasert» er utarbeidet av Asplan Viak og Sintef i oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet skulle kartlegge forvaltningens behov, både på kommunalt og regionalt nivå, for kunnskap og veiledning om naturbaserte løsninger for klimatilpasning i offentlig planlegging. Rapporten konkluderer blant annet med at det ikke er nok med flere veiledere for å fremme mer utstrakt bruk av naturbaserte løsninger. Det må også gis brukerstøtte, gjennom blant annet kunnskapsheving og øke bevilgning for klimatilpasning. Videre er det viktig at erfaring fra gjennomførte prosjekter er enkelt tilgjengelig. Kravene til naturbaserte løsninger må tydeliggjøres. Det understrekes også at naturbaserte løsninger kan være vanskelig, det er derfor viktig at man tilgjengeliggjør erfaringer fra prosjekter som ikke gikk som planlagt. Mulighetene ligger i eksisterende engasjement, motivasjon og kompetanse. Og et ønske om å spille på lag med naturen.

Videre arbeid med naturbaserte løsninger

Hvordan arbeidet skal føres videre er ikke kjent, men Miljødirektoratet følger opp jobben videre og informerer når vegen videre er bestemt.

Du finner rapporten her.