Klimasats 2023 - Webinar i regi av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet arrangerte 17. januar et webinar om støtteordningen klimasats. Opptaket er nå tilgjengelig

Publisert 12.01.2023

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. For 2023 har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til Klimasatsordningen.

Webinaret innholdt informasjon om søkemuligheter for 2023. 

Opptaket finner du på Miljødirektoratet sine hjemmesider, Søk Klimasats-støtte for 2023 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Frist for å søke klimasatsmidler er 1. mars 2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.