Vannets dag 2024

Foto: UN-Water

Verdens vanndag er en FN-dag som markeres 22. mars hvert år for å fremme bevissthet og handling rundt vannrelaterte utfordringer. Årets tema er «Vann for fred».

Publisert 22.03.2024

Vann for fred

Når vann er knapt eller forurenset, eller når mennesker sliter med tilgangen, kan spenninger oppstå. Ved å samarbeide om vann, kan vi balansere alles vannbehov og bidra til å stabilisere verden.

Når nasjoner håndterer klimaendringer, masseutvandring og politisk uro, må de sette vannsamarbeidet i hjertet av sine planer.

Vi kan fremme harmoni mellom samfunn og land ved å forenes om rettferdig og bærekraftig bruk av vann - fra FNs konvensjoner på internasjonalt nivå, til handlinger på lokalt nivå.

Status og veien videre

FNs rapporter understreker at vannkrisen forverres, og at milliarder av mennesker fortsatt lider under mangelen på trygt drikkevann og sanitære fasiliteter.

Verdens vanndag 2024 skal minnes behovet for samarbeid på tvers av grenser og sektorer for å sikre en bærekraftig forvaltning av vannressurser. Gjennom arrangementer, seminarer og kampanjer over hele verden, oppfordres enkeltpersoner, organisasjoner og myndigheter til å engasjere seg i handlinger som fremmer vannsikkerhet og rettferdig tilgang til vann for alle.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.