Utslippstillatelse til Velde Industri AS i Sandes

Statsforvalteren gir Velde Industri AS en samlet tillatelse etter forurensningsloven til all virksomhet på Sviland i Sandnes kommune.

Publisert 18.07.2022

Velde Industri AS har søkt om en samlet utslippstillatelse for eksisterende og ny virksomhet på deres lokasjon Sviland i Sandnes. Søknaden har vært på offentlig høring og supplerende offentlig høring. Se høringsuttalelser i dokumentlenkene.

Virksomheten har fra tidligere tillatelse til pukkverk, massetipp for rene masser, asfaltverk, betongblandeverk, mottak, mellomlagring og behandling av betong og tegl og vaskeanlegg for forurenset masser. De søker i tillegg om tillatelse til kompostering og jordproduksjon.

Statsforvalteren gir virksomheten ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Se tillatelse med vilkår og oversendelsesbrevet i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 19.08.2022. En eventuell, begrunnet klage stiles til Miljødirektoratet og sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.