Statsforvalteren har oversendt klage på Rekefjord Stone sin reviderte utslippstillatelse til Miljødirektoratet

Statsforvalteren i Rogaland har behandlet mottatte klager på revidert utslippstillatelse til Rekefjord Stone, og vi har oversendt saken til Miljødirektoratet. På bakgrunn av klagebehandlingen anbefaler vi at tillatelsen blir opprettholdt, men at enkelte vilkår endres.

Publisert 14.05.2024

Pukkverket Rekefjord Stone ligger ved Rekefjord i Sokndal kommune. Det har vært kontinuerlig uttak og knusing av stein ved pukkverket siden 1963. Rekefjord Stone hadde en utslippstillatelse datert 11.02.2000. Ettersom utslippstillatelsen var over ti år gammel, ble bedriften anmodet av Statsforvalteren om å søke om revidert tillatelse.

Statsforvalteren ga revidert tillatelse etter forurensningsloven 22.11.2023, og denne ble påklaget av Rekefjord Velforening og en nabo i Rekefjord. Vår vurdering av klagene samt revidert utslippstillatelse og saksfremstilling er lagt ved denne saken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.