Statsforvalteren har endret tillatelsen til utfylling ved Mekjarvik

Statsforvalteren i Rogaland har endret tillatelsen gitt til Statens vegvesen til utfylling i sjø ved Mekjarvik i to ulike vedtak. Endringene er gjort etter søknad fra Statens vegvesen, samt et varsel om endring fra Statsforvalteren.

 

Publisert 11.04.2024

Endring av tillatelse i februar

Tillatelsen ble i februar endret slik at utfylling i sjø var tillatt i gyteperioden for torsk, så lenge utfylling skjer innenfor en sjete. Statsforvalteren har stilt krav om at Statens vegvesen dokumenterer støyforhold under vann utenfor sjeteen. I tillegg endret Statsforvalteren tillatelsen når det gjelder overvåking, på bakgrunn av nye opplysninger om fyllitt.

Statens vegvesen søkte også om å mudre opp ferdig utfylte masser, for så å fylle disse utenfor sjeteen. Dette arbeidet ville muliggjort gjenbruk av sjeteen i fremtidige gyteperioder. Statsforvalteren avslo denne delen av søknaden med bakgrunn i spredning av plast fra sprengsteinsmassene.

Vi mottok en klage fra Statens vegvesen den 08.03.2024, som er under behandling.

Endring av tillatelse i april

På bakgrunn av det siste årets målinger av turbiditet i Randabergbukta, søkte Statens vegvesen om endring av tillatelsens vilkår når det gjelder turbiditetsovervåking og sedimentfeller. Statsforvalteren endret tillatelsen når det gjelder turbiditetsmåling, på bakgrunn av at det også finnes andre turbiditetsmålinger i retning Randabergbukta, men har fastholdt på overvåking med sedimentfeller for å ha dokumentasjon på Rogfast sitt bidrag ved en eventuell forringelse av naturtyper i bukta, som fortsatt skal overvåkes.

Du finner mer informasjon i vedtakene

Våre vedtak er vedlagt denne nettsaken, samt de mest oppdaterte vilkårene til tillatelsen. I vedtakene kan du lese noe mer om vår begrunnelse for de endringer som er gjort.

Du kan klage på våre vedtak

Begge vedtakene kan påklages av de med rettslige klageinteresse. Klagefristen er torsdag 2. mai. Klages sendes til vårt postmottak.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.