Endret tillatelse til utfylling ved Arsvågen

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelse etter forurensningsloven gitt til Statens vegvesen for utfylling i sjø ved Arsvågen.

Publisert 15.08.2023

Endringer gjelder mellomlagring av sprengsteinsmasser i sjø innenfor godkjent areal. 

Vårt vedtak med begrunnelse er vedlagt denne saken.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.