Resultat etter prøvefiske i elver og innsjøer i 2022

Kart over fiskeundersøkelser 2022 i Rogaland
Foto: Espen Enge / Statsforvalteren i Rogaland.

Vi har mottatt rapport etter fiskeundersøkelser i 5 elver og 3 innsjøer i Rogaland i 2022. Sammenlikna med 2021 var det en klar reduksjon i tettheten av laks 0+, men ingen tydelige forskjeller for eldre lakseunger.

Publisert 14.03.2023

Se flere resultat i rapporten fra Espen Enge - oppdragsgiver Statsforvalteren i Rogaland.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.