Miljødirektoratet justerer ekstraordinære tiltak i laksefiske i sjø og elv med virkning fra 11. juli. 2024

Miljødirektoratet har 9. juli konkludert om sommerens videre laksefiske i elver og sjøområder, på bakgrunn av en ny vurdering Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort av innsig, oppvandring og fangst av laks hittil i sesongen.

Publisert 10.07.2024, Sist endra 11.07.2024

For Rogaland betyr dette

  • Elvene Figgjo og Vikedalselva åpnes for fiske fra midnatt natt til torsdag 11. juli 2024, men med nye spesielle bestemmelser om fiske for å begrense beskatningen.
  • Det åpnes ikke for fiske i elvene Hjelmelandsåna og Nordelva i Sauda i 2024
  • Det åpnes ikke for sjølaksefiske med kilenotfiske i forvaltningsregion «Indre Rogaland» (Ryfylke) i 2024.
  • Det er fortsatt stans i fiske etter laks med stang og handsnøre i sjø i hele Rogaland ut 2024. All laks som tas i fiske med stang og håndsnøre skal umiddelbart og skånsomt settes ut igjen.

Dere finner mer informasjon om saken  på nettsidene til Miljødirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.