Endring av fiskereglar i Lyseelva og Varhaugelvene

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lyseelva og endra døgnkvote i Varhaugelvene. Reglane for fiske etter laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.

Publisert 22.06.2022

Forskriftene for fiske i sjø og vassdrag, med blant anna fisketider, blir revidert kvart 5. år. Gjeldande forskrifter vart vedteke i 2021. I tråd med retningslinjene, kan det mellom hovudreguleringane opnast for heilt naudsynte endringar i forskriftene. 

Miljødirektoratet har vedtatt endringar i forskriftene for 33 vassdrag og to sjøregionar i Norge. I Rogaland er fisketida endra for Lyseelva og døgnkvota for laks endra for Nordre og Søndre Varhaugelv. For Lyseelva er fisketida for laks redusert og fastsett til 15.06 - 31.8. Dette er gjort etter ønske frå lokal forvaltning i elva. For Nordre og Søndre Varhaugelv er døgnkvota auka til 2 laks per fiskar per døgn.

Tabellen viser endringane som gjelder fiske i Rogaland:

Vassdrag Kommune

Fisketid
L: Laks
Ø: Sjøørret

Spesielle bestemmelser
N.Varhaugelv L: 17.07 - 31.08 Døgnkvote per fiskar: 2 laks
S.Varhaugelv L: 15.07 - 31.08 Døgnkvote per fiskar: 2 laks
Lyseelva Sandnes L: 15.06 - 31.08
Ø: 15.06 - 20.09
Døgnkvote per fiskar: 3 laks og 3 sjøørret

 

Fiske i 2022

Med unntak av endringane i Lyseelva og i Nordre og Søndre Varhaugelv, er fisketidene i vassdrag og sjø uendra for Rogaland i 2022. Endringsforskrift for vassdrag finn du til lenkene til høgre. 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.