Kontaktar

Nedanfor finn du navn på kontaktpersonar innan fiskeforvalting laks og sjøaure, tips om ulovleg fiske, rømt oppdrettslaks, marine artar og innlandsfisk.

Publisert 14.03.2018, Sist endra 13.04.2021
Etat Kontaktperson Telefon Kan kontaktast om tema
Statsforvaltaren i Rogaland Stig Sandring 51568931 Fiskeforvalting - Laks og sjøaure
Statens naturoppsyn (SNO)

Sjå kontaktinfo.

Knut Henrik Dagestad

Reidar Sandal

 

95967239

90877844

Tips om ulovleg fiske
Fiskeridirektoratets vaktsentral (Norsk-FMC)  

55238336 eller 91103277

Melding om rømt oppdrettslaks
Fiskeridirektoratet Region Sør Sjå kontaktinfo.   Marine artar
Rogaland fylkeskommune Knut Thorkildsen Slettebakk 51921026 Innlandsfisk