Kart

Nedanfor finn du kart som viser fredningssoner, forbodssoner, kartlenke til Lakseregisteret m.m.

Publisert 14.03.2018, Sist endra 12.03.2021

Fredningssoner i sjø

Ved å klikke på kartet under kan du finne forbodssoner og fredningssoner i sjø utanfor vassdraga i Rogaland.

 

Forbod mot fiske i sjø etter sjøaure og laks 1. mars - 31.april

Ved å klikke på kartet under finn du området i sjø som er omfatta av forbod om fiske etter laks og sjøaure frå 1. mars til 31. april.

imagew0ncj.png

 

Område med ulik fisketid for sjølaksefiske i Rogaland

Ved å klikke på kartlenka under kan du sjå avgrensninga av dei fire ulike forvaltningsregionane for sjølaksefiske i Rogaland.

  1. Indre Rogaland
  2. Jæren
  3. Kysten frå Stad til Stavanger
  4. Hardangerfjorden

I skraverte område av kartet er det ikkje opna for sjølaksefiske. Forbodssoner og fredningssoner er merka med raud.

Temakart Rogaland - Forvaltningsregioner for sjølaksefiske i Rogaland

imagetbdwm.png

Lakseregister

Ved å klikke på kartet under kjem du til Lakseregisteret sitt kart med laksevassdrag, nasjonale laksefjordar m.m.