Landsdekkande tilsynsaksjon med anlegg for behandling av kasserte køyretøy hausten 2023

Statsforvaltaren i Rogaland 2019

Statsforvaltaren vil kontrollere anlegg som behandlar kasserte køyretøy fra og med veke 36 til 44 i haust. 

Publisert 04.09.2023

Statsforvaltaren gjennomfører tilsynsaksjonen på oppdrag frå Miljødirektoratet. Føremålet er å kontrollere at verksemda overheld relevant regelverk og løyve gitt etter forureiningslova.

Kontrolldato vart uvarsla.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.