Nytt økologiregelverk gjeldende fra 25. juni 2022

Økologiske kyr på Leikvoll gard på Randaberg. Foto: Annabell Pfluger

Økologisk matproduksjon reguleres gjennom norsk lov, og er basert på et felles europeisk regelverk. EU-regelverket er blitt endret, og er nå tatt inn i EØS-avtalen.

Publisert 17.06.2022

Her er noen av endringene. Les hele informasjonen på Mattilsynet sin nettside.

Økt selvforsyningsgrad

For kraftfôrkrevende produksjoner, som fjørfe og svin, vil selvforsyningsgraden økes fra 20 til 30 % egenprodusert fôr. For produksjoner basert på grovfôr forhøyes prosentandelen til 70 %. Her medberegnes både grovfôr og kraftfôr levert fra kraftfôrleverandør.

Viktig å merke seg er at det ikke er et krav om at fôr må produseres på samme gård som husdyrproduksjonen foregår. Fôr produsert i Norge og nærliggende områder i Norges naboland, kan regnes med i selvforsyningsgraden.

Det er en kjent problemstilling at det blir produsert for lite økologisk godkjent grovfôr i Rogaland. Som økologisk produsent kan du bruke facebookgruppa for øko-bønder i Rogaland som platform for informasjonsutveksling.

Mer økologisk formeringsmateriale for dyr og planter

Muligheten til å bruke konvensjonelt planteformeringsmateriale og konvensjonelle dyr skal fases ut 15 år etter at regelverket trer i kraft (31.12.2036). 

Okser

Mulighet for innendørs oppfôring av storfe til kjøttproduksjon faller bort.
Les utredningen fra NORSØK og Norsk landbruksrådgiving her.


Fjørfe

Det tillates fortsatt bruk av 5 % ikke-økologisk proteinfôr fram til 31.12.2026. Dette er å regne som et unntak fra krav om 100 % økologisk fôr til fjørfe, og vil kun gjelde unge fjørfe. Det har kommet flere spesifikke krav for åpning ut til veranda og utendørsareal samt krav til utforming av utearealet.
Les utredningen fra Animalia og Nortura her.


Veksthus

Det vil ikke lenger være tillatt å dyrke økologiske planter i veksthus i avgrenset bed. Den økologiske produksjonen skal foregå direkte i jord, med mindre produksjonen skal omsettes i potter som for eksempel urter.

Det er sannsynlig at det kommer en overgangsregel på lik linje med andre nordiske land om at eksisterende bedrifter som var godkjent per 14.06.2018 får overgangsordninger frem til 31.12.2031. NIBIO og Norsøk jobber med forsøk for å teste ut ulike problemstillinger ved dyrking i jord under norske forhold.

Foredling og omsetning - bruk av ikke-økologiske ingredienser i økologisk mat

Det videreføres muligheten til å bruke inntil 5 prosent ikke-økologiske ingredienser i produksjon av økologisk mat på visse betingelser. Ingrediensene må være listeført i økologiregelverket, eller det må søkes om en nasjonal tillatelse.

 

Dette er en forkortet oversikt over noen av regelverksendringer. Les deg opp på Debio eller Mattilsynet sine nettsider for mer informasjon. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.