NY FRIST! Nå kan du søke om utviklingsmidlar i landbruket. Søknadsfrist 15.april

Har du ein god prosjektidè som kan utvikle landbruket kan du søke Rogaland fylkeskommune om midlar. Ordninga har skifta namn til "Regionale Tilretteleggingsmidlar" (RT), og du må søke i Rogaland fylkeskommune sin portal Regionalforvaltning.no.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2020

Nye søknadar – fristen er utvida til 15. april 2020!

Har du ein god prosjektidé, kan du søke om midlar innan 15.mars. Opprett brukar i regionalforvaltning.no og legg inn søknaden. Her finn du informasjon over kven som kan søke, og kva type tiltak som kan få støtte.

Tips for å finne rett støtteordning på Regionalforvaltning.no

På Regionalforvaltning.no heiter støtteordninga Handlingsprogram Landbruk 2020. Du finn den ved å gå på fana "Støtteordninger", krysse av for Rogaland og søke på handlingsprogram landbruk.

Prosjekt som er i gang

Fleirårige prosjekt som har fått midlar frå Fylkesmannen blir framover handtert av Rogaland fylkeskommune. Dei som har prosjekt støtta av utgreiings- og tilretteleggingsmidlar (UTM) som ikkje er avslutta må opprette brukar i Regionalforvaltning.no. Fylkeskommunen er i ferd med å oppdatere portalen, og saksdokumenta skal etter kvart vere mogleg å finne der. Alt som gjeld gamle UTM-søknader, rapportering og utbetaling skal skje via portalen.


På heimesida til Rogaland fylkeskommune kan du lese meir om RT-midlane og om fleire virkemidlar

Kontaktinformasjon til Rogaland fylkeskommune

Har du spørsmål til registrering, ta kontakt med
Torhild Haugen, torhild.haugen@rogfk.no , tlf 51516928, mob 997 12 309

Har du faglege eller forvaltningsmessige spørsmål, ta kontakt med
Turi Kvame Lorentzen, turi.kvame.lorentzen@rogfk.no , mob 414 73 638 eller
Heidi Skifjell, heidi.skifjell@rogfk.no , mob 975 02 974