Tiltak mot forureining blir prioritert

Framleis er det attende SMIL-midlar i potten, og Fylkesmannen prioriterer tiltak mot forureining når restmidlane skal fordelast mellom kommunane.   

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.10.2020

Så langt har kommunane i Rogaland brukt i overkant av 6 millionar kroner av total disponibel ramme på 11,7 millionar kroner. I tillegg kjem søknadar som framleis ikkje er ferdig behandla, og kommunane rapporterer bruk av over 8 mill. kroner. 

Fylkesmannen skal nå fordele restmidlane mellom kommunane. Her er oversikt over bruken av midlane så langt i 2020. Kolonna for "dårlig vannkvalitet" betyr kommunar i Jæren og Haugaland vannområder der det er utfordringar med forureining frå jordbruket.     

imagevj7z.png   

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar