Rogaland sine to kandidatar til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021

Dokkstølen.
Dokkstølen. Foto: Tom Kenneth Gilje.

Norsk Kulturarv har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet invitert alle fylka til finna verdige kandidatar til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.05.2021

Fire gode kandidatar i Rogaland ble nominert til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen i 2021:

  1. Kringsjås venner som har i en årrekke arbeidet med å gjenopne det gamle kulturlandskapet på Kringsjå aust for Steinsfjellet i Haugesund.
  2. Per Johan Lyse i Tysvær som skjøttar 80 styvingstrær bratt terreng innanfor Nordåker naturreservat.
  3. Ove Stumo for hans iherdige innsats på brenning og skjøtsel av kystlynghei på Haugalandet.
  4. Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal og Tom Kenneth Gilje. På dugnad attreiser dei stølsbygg og høyløer samt ryddar gamle tuftar, stiar og trakk for skog og kratt for å hindre attgroing.

Landbruksforvaltninga i kommunane og tilsette hjå Statsforvaltaren bidrog i stemmegivinga. To kandidatane sto att med like tal stemmer. Statsforvaltaren såg at begge desse var verdige kandidatar til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021. Rogaland sine to utvalde kandidatar i 2021 er:

Ove Stumo (og Lyngbrannreserven på Haugalandet)

Ove Stumo (til høgre) planlegg lyngbrann for å restaurere attgrodd kystlynghei i Rogaland.
Ove Stumo (til høgre) planlegg lyngbrann for å restaurere attgrodd kystlynghei i Rogaland. Foto: Arjen Kraaijeveld.

Foreningen for stølsliv og friluftsliv i indre Gjesdal og Tom Kenneth Gilje

Roy Kenneth Gilje torvlegg stølsbua Dokkolstølen.
Roy Kenneth Gilje torvlegg stølsbua Dokkolstølen. Foto: Tom Kenneth Gilje.

Den nasjonale juryen som står for kåringa av årets pris er:

  • Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister - Juryleiar
  • Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag
  • Kjersti Hoff, leiar i Norsk bonde- og småbrukarlag
  • Jørn Rolfsen, administrerande direktør i Landbruksdirektoratet
  • Hanna Geiran, riksantikvar
  • Kirsti Kolle Grøndahl, styreleiar i Stiftelsen Norsk Kulturarv

Vi håper at ein av Rogaland sine kandidatar vinn denne gjeve prisen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.