Jordhelse - et samfunnsoppdrag?

En enkel spadeprøve kan si noe om jordas tilstand. Foto: Annabell Pfluger

Europakommisjonen har gitt fem områder status som samfunnsoppdrag. Gjennom målrettet arbeid, forskning og innovasjon skal disse få et løft, jordhelse er et av dem.

Publisert 31.01.2022

I programmet Horizon Europe har EU-kommisjonen satt av 95,5 mrd. euro for perioden 2021-27 med årlige utlysninger. Norske aktører kan søke om midlene på lik linje med aktører fra EUs-medlemsland.

Disse fem samfunnsoppdragene er forankret i Horizon frem til 2030:

  • Tilpasning til klimaendringer og samfunnsendringer
  • Kreft
  • Sunne hav, kystområder og vassdrag
  • Klimanøytrale og smarte byer
  • Jordhelse og mat

Søknadsfrist for prosjekt innen jordhelse og mat er 24.mars 2022
I dag anses 60-70 prosent av EUs jordsmonn å være i dårlig stand. En av målsetningene i samfunnsoppdraget jordhelse og mat er at 75 prosent av europeisk landbruksjord skal kunne betegnes som sunn. Forskningsprosjekt som støtter opp under økt karbonbinding, agro-skogbruk, økologisk landbruk og økt mangfold i mold er blant de prioriterte. Søknadsportal for Horizon midler for samfunnsoppdrag jordhelse med søknadsfrist 24.mars 2022

Eksempel: European Joint Program (EJP) Soil
EJP Soil er støttet av Horizon og et samarbeid på tvers av mange land og aktører. NIBIO er en av partnere. Det er mange underprosjekt i EJP Soil og i flere deltar norske aktører. CarboSeq er et eksempel på et pågående underprosjekt med norsk deltakelse.

Høres dette komplisert ut?
Forskningsrådet tilbyr både kurs og midler til å nå frem med en søknad til Horizon og har kontaktpersoner innen de ulike samfunnsoppdragene.


Se også opptak fra webinar 14. januar 2022 om samfunnsoppdrag jordhelse i regi av Forskningsrådet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.