Veileder for arealstrategi og kommunalt jordvernmål

Ny veileder fra Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en ny veileder til Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Veilederen tar for seg utarbeidelse av arealstrategi steg for steg, og viser hvordan kommunene kan sette kommunalt jordvernmål.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2021

Veilederen, som har fått navnet «Arealplanlegging på Jærsk – veileder til regionalplanens retningslinjer om arealstrategi og jordvernmål», forklarer hvordan en kommune kan gå frem for å fastsette en arealstrategi og et jordvernmål i kommuneplanen. Selv om veilederen henvender seg mest til planområdet til regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (RPJSR) er metodikken også relevant for andre kommuner i Rogaland, og resten av landet.

Rogaland fylkeskommune har fått økonomisk støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for utarbeidelse av veilederen, og det er Rambøll/Henning Larsen som har laget selve veiledere, under ledelse av fylkeskommunen. Statsforvalteren i Rogaland, representanter fra de 10 aktuelle kommunene, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har deltatt i en prosjektgruppe.

Arealstrategi

Veilederen anbefaler at både arealstrategi og jordvernmål utarbeides i samfunnsdelen, da dette sikrer at disse verktøyene er godt forankret i kommuneplanen og danner en rød tråd videre til arealdelen, handlingsdel og økonomiplan.

Veilederen er primært rettet mot kommuneplanleggere mv som skal utarbeide en arealstrategi. Den tar for seg 7 steg kommunen bør gjennom:

  • Trinn 1: Beskrive og sortere føringer og rammer
  • Trinn 2: Lage kriterier for valg av utbyggingsalternativer
  • Trinn 3: Identifisere kunnskapsbehovet og etablere  kunnskapsgrunnlaget
  • Trinn 4: Identifisere strategiske valg
  • Trinn 5: Utvikle alternativer som svarer på de strategiske valgene
  • Trinn 6: Belyse og vurdere alternativene
  • Trinn 7: Velge og begrunne en arealstrategi

Jordvernmål

Veilederen anbefaler at det kommunale jordvernmålet inneholder en ambisjon om at minst mulig jordbruksareal skal omdisponeres til utbygging. Jordvernmålet bør tallfeste maksimal årlig omdisponering av jordbruksareal etter KOSTRA-statistikken. For å fange opp landbrukets egen nedbygging bør jordvernmålet også tallfeste maksimal årlig fysisk nedbygging av jordbruksareal. Jordbruksareal er definert som fulldyrka og overflatedyrka areal, og innmarksbeite.

Direktelenke til veilederen finner du her.

Samleside for Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke med veiledere og kunnskapsgrunnlag finner du her.

Webinar

Rogaland fylkeskommune inviterer til et lanseringswebinar fredag 17.12.2021 frå kl. 09.00-11.00 der det blir gjennomgang av veilederen. Dette er åpent for alle med interesse og kan være aktuelt også for kommuner utover de 10 kommunen som omfattes av Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, men som står midt oppi sin revisjon av kommuneplan.

Påmelding til webinaret kan gjøres her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.