Handlingsplan for nedkjemping av ugraset landøyda

Landøyda.
Storfe og hest som beiter på landøyda kan få alvorlege leverskadar. Foto: Arne J. Lyshol.

Landøyda er ein svært giftig plante som er skadeleg for beitande dyr. Fleire aktørar i Rogaland har difor gått saman om ein felles plan for nedkjemping.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.04.2022

Planen blei i stand etter eit initiativ frå Forum ku, og er bygd på erfaringane som er gjort i Agder.  Vi vil også samarbeide med Agder om fleire av tiltaka.

Planen er utarbeida av aktørane Forum ku, Mattilsynet, Rogaland bondelag, Norsk landbruksrådgiving Rogaland, Felleskjøpet Rogaland Agder, Karmøy kommune og Statsforvaltaren i Rogaland. 

Målet er å redusere bestanden av landøyda i Rogaland og hindre spreiing til nye område, samt hindre skade på husdyr som følgjer av beiting på planten.

image57wnh.png

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.