Utbrot av svært alvorleg fjørfesjukdom på Jæren

Desse må nå takast inn i den aktuelle sona.
Desse må nå takast inn i den aktuelle sona. Foto: Iris-Adele Jess / Statsforvaltaren i Rogaland.

Mattilsynet varslar utbrot av den svært alvorlege fjørfesjukdommen Newcastlesjuke (Newcastle disease) i ei verpehønsbesetning i Klepp kommune. Risiko for smitte til menneske er svært låg, og det er trygt å eta egg og fjørfekjøt. 

Publisert 25.09.2022, Sist endra 25.09.2022

Besetninga der sjukdommen er oppdaga er på 7 500 høns. Denne er nå bandlagt. Det er ikkje kjent kor smitten kjem frå. 

Tiltak for å hindra vidare smittespreiing

Det er Mattilsynet som koordinerer arbeidet med å avgrensa konsekvensane. Statsforvaltaren i Rogaland bidrar på vårt ansvarsområde, som råd om avfallshandtering og erstatningsordningar. 

Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetninga der smitten er påvist. I desse sonene er all transport av fuglar, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøt og andre produkt som kan bidra til å spreia smitte forbode. 

Det blir også innført portforbod i sonene. Alle typar tamme fuglar må dermed haldast innandørs, eller i ei innhegning med tett tak og nettingveggar, viss dei er ute.

Meir informasjon

Mediekontakt

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.