Portforbud for fjørfe grunnet smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl

På bakgrunn av smitte av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl, har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i 17 kommuner i Rogaland. Dette er et viktig tiltak for å forhindre spredning av viruset og redusere risikoen for at fugler i kommersielle fjørfehold blir smittet.

Publisert 30.06.2022

Det er observert flere døde villfugler i Rogaland den siste tiden som Mattilsynet har tatt prøver fra. Prøveresultatet viste at fuglene hadde høypatogen fugleinfluensa. På bakgrunn av funnene har Mattilsynet innført portforbud av fjørfe i 17 kommuner i Rogaland. Oversikt over hvilke kommuner som er i infisert sone ser du her.

Hva er fugleinfluensa?

Fugleinfluensa, aviær influensa, er forårsaket av influensavirus A. Man skiller mellom to typer fugleinfluensa, høypatogen fugleinfluensa (HPAI) og lavpatogen fugleinfluensa (LPAI). Det er spesielt høypatogen fugleinfluensa som gir alvorlig sykdom og er svært smittsom. Siden sykdommen er nær 100 prosent dødelig hos fugl er fugleinfluensa kategorisert som en A-sykdom, og man må varsle Mattilsynet umiddelbart dersom man mistenker smitte.

Viruset er smittsomt mellom fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Risikoen for smitte til menneske er ansett som lav, men man kan bli smittet ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Fugleinfluensa kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker, derfor skal man være varsom hvis man finner døde fugler og unngå direkte kontakt. Les mer om råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker på folkehelseinstituttet sine nettsider.

Portforbud

Et portforbud betyr forbud mot hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs. Portforbudet vil vare så lenge som det er nødvendig. Mattilsynet vil oppheve portforbudet når det blir forsvarlig. 

Følgende kommuner i Rogaland har portforbud:

Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund, Hå, Karmøy og Tysvær.

For deg som har hobbyfjørfe

Tiltakene Mattilsynet iverksetter gjelder også for dem som har høbbyhøner eller andre fugler i fangenskap. Dette betyr at dersom du har hobbyfjørfe i infisert sone skal fuglene være innendørs.

Unntak for bestemmelsen

Bestemmelsen gjelder ikke dersom du 

  • har fuglene dine i en innhegning som har tett tak og vegger av netting, slik at de er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler, dette gjelder uavhengig av antall dyr.

  • har færre enn 50 fjørfe/andre fugler i fangenskap, og hvor

    - egg eller andre produkter fra dyrene kun benyttes i egen husholdning.

    - fuglene har tilgang til et inngjerdet uteareal på mindre enn 40 m2, med nettingtak.

Dersom du har færre enn 50 høns/fjørfe trenger du altså ikke å ha tett tak over dyra, det holder med netting. Vi anbefaler likevel tett tak, for å beskytte hønene/fuglene mot fugleinfluensa. Alt annet i forskriften gjelder.

Forbudet gjelder heller ikke brevduer som foretar øvelsesflygning i sitt nærområde.

Dersom du ønsker unntak fra forbudet under andre vilkår, må du søke Mattilsynet om dette.

Alle skal registrere seg

ALLE som driver med høner eller andre fugler skal registrere dette hos Mattilsynet. Kravet om å registrere seg gjelder ALLTID, uavhengig av fugleinfluensa. Dette følger av ny dyrehelselov, dyrehelseforskriften. Man registrerer seg via Mattilsynets sine skjematjenester og velge skjemaet «nytt dyrehold», skjemaet finner du her.

Du finner mer informasjon om husdyrsykdommer her:

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.