Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rettleiing

Dato:
3. september 2024 - 4. september 2024
Stad:
Digitalt - nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland
Målgruppe:
Økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar i Nav
Påmeldingsfrist:
29. august 2024 16:00

Viss tidspunktet for dette kurset ikkje passar, kan du delta på tilsvarande kurs 26.-27. november.

Publisert 06.06.2024

Dette er kurset for deg som skal kunne gi individuell økonomisk rettleiing på eit høgare nivå uavhengig av om du er statleg eller kommunalt tilsett.

Kurset er klokka 09.00 - 13.00 begge dagar, med lunsjpause klokka 11.15 - 11.45. 

Første dagen skal handle om eigarforhold, tvangsinndriving, kreditor sikrar kravet sitt, pant, kausjon og andre sikringsmåter.  

Andre dagen skal vi snakke om utanrettsleg gjeldsordning og rettsleg gjeldsordning.

Seinast dagen før kurset, sender vi innkalling til Teams-møte til dei som har meldt seg på.

Statsforvaltaren sitt kurstilbod innan økonomisk rådgjeving

Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvalteren i Trøndelag held felles kurs for fylka Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

I 2024 tilbyr vi desse kursa, som blir gjennomført digitalt:

Påmeldingsskjema

Dato:
3. september 2024 - 4. september 2024
Stad:
Digitalt - nettmøte i Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland
Målgruppe:
Økonomiske rådgjevarar og gjeldsrådgjevarar i Nav
Påmeldingsfrist:
29. august 2024 16:00