Frokostmøte: Boligsosial Lov

Dato:
27. oktober 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i Rogaland som fatter vedtak om individuell bistand etter lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Arbeider du med å gjøre vurderinger av vanskeligstilte på boligmarkedet, og fatter vedtak om individuelt tilpasset bistand? Da kan dette være en aktuell arena for deg å delta på. 

Publisert 20.09.2023

Ny lov om kommunenes arbeid på det boligsosiale feltet trådte i kraft den 1.Juli 2023. Den stiller krav og forventninger til kommunene om å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og om å ha oversikt over ulike typer boliger for vanskeligstilte. 

Dette møtet i all hovedsak handle om kommunens ansvar for å gi individuell bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet, og saksbehandlingen i denne forbindelse. 

Agenda for møtet: 

-Boligsosial Lov med vekt på formålet, §§ 4 og 6

-Rammer for saksbehandlingen

-Innsendte problemstillinger

-Erfaringsdeling

Delta på møte her den 27.10.23 kl. 9-11

For å få et best mulig forberedt møte er det ønskelig at problemstillinger sendes inn på forhånd. Frist for innsending er satt til 20.10.23.

Du kan sende inn via denne lenken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhnJinqtaBnNPg9sj7ViNjuBUNjJTWFpNWTIySTNQMUZJVjY3NFRLRTJCVy4u

eller ved bruk av QR koden nedenfor

 

QR

 

I tillegg til diskusjon omkring innsendte problemstillinger vil vi legge til rette for erfaringsutvekskling.  

 

Praktisk informasjon:

  • Det er ikke påmelding, du deltar ved å trykke på lenken "Delta på møte her" ovenfor. Du må selv sette av tid i kalenderen
  • Vi ønsker fortrinnsvis at du rekker opp hånden, og slår på kamera og mikrofon og stiller spørsmålene selv muntlig
  • Funksjonene i Teams fungerer best om du er pålogget via PC, ikke mobil eller nettbrett

 

Dato:
27. oktober 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Ansatte i kommunene i Rogaland som fatter vedtak om individuell bistand etter lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet