Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar?

Dato:
21. mai 2021 12:30 - 15:00
Stad:
streametenesta Vimeo
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommune som jobbar med Barn og ungdom

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer til digital fagdag om dette viktige temaet.

Publisert 23.04.2021

Presentasjonar:

Sjølvmordsførebygging i kommunen v/ RVTS

Teieplikt og informasjonsutveksling v/ Statsforvaltaren i Vestland

Refleksjonsoppgåver v/ RVTS

 

 Program

 

 

Tid

Tema

Førelesar

12.30 - 12.55

Korleis kan ein førebygge sjølvmord og sjølvskading?

Åse Mattson og Gudrun Austad

13.00 - 13.25

Teieplikt og informasjonsutveksling

Turid Måseide

13.30 - 13.55

Kva gjer du dersom ein er bekymra?

Åse Mattson og Gudrun Austad

14:00 - 14.25

Livet på Timeplanen (bekrefte med Annie)

Annie Norevik

14.30 - 14.55

Kven gjer kva? Samarbeid mellom kommune og spesialisthelseteneste

Ester Espeset

Om føredragshaldarane:

Åse Mattson, psykolog - RVTS Vest

Gudrun Austad, psykiatrisk sjukepleiar - RVTS Vest

Turid Måseide, seniorrådgjevar - Statsforvalteren i Vestland

Annie Norevik, psykiatrisk sjukepleiar - RVTS Vest

Ester Espeset, psykologspesialist og prosjektleder for Barn og unges helsetjeneste - BUP Haugesund

 

I etterkant av fagdagen vil vi gje ut refleksjonsoppgåver som de kan nytte på eigen arbeidsplass for å drøfte ulike problemstillingar knytt til oppfølging av sjølvmordsproblematikk. Vi oppmodar fleire tilsette frå same arbeidsplass om å følgje den digitale fagdagen saman, og å setje av tid til drøftingar dette i etterkant av samlinga.

Fagdagen er gratis.

Påmeldingsfrist 18.05.2021, kl. 12.00. 

 

 

 

 

 

Dato:
21. mai 2021 12:30 - 15:00
Stad:
streametenesta Vimeo
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommune som jobbar med Barn og ungdom