Råd til kommuner og fylkeskommuner som skal gjennomføre sammenslåingsprosesser

I perioden 2016 - 2019 slo 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner og 19 fylker ble redusert til 11 fylker. I Rogaland hadde vi to kommunesammenslåingsprosesser og gikk fra 26 til 23 kommuner gjeldende fra 1. januar 2020. Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppsummert de erfaringene kommunene og fylkeskommunene gjorde seg gjennom sammenslåingsprosessen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2021

Rapporten til Agenda Kaupang er spesielt interessant for alle som var tett på eller aktivt deltakende i en sammenslåingsprosess. Mange av resultatene og rådene vil være gjenkjennende for de fleste. For kommuner som i framtiden vurderer sammenslåing, vil denne rapporten ha stor verdi og kunne bidra til å legge grunnlaget for en god prosess fram mot den nye kommunen.

Det har gått bra

Det viktigste funnet er at sammenslåingene har gått bra. De nye kommunene og fylkeskommunene er i drift og yter sine tjenester og oppgaver slik som de skal. I de fleste kommuner har det vært stor grad av oppslutning fra politikerne og samarbeidet på administrativt nivå har fungert bra.

To forhold har påvirket arbeidet i negativ retning. Det ene er ved tvangsvedtak. Kommuner og fylker som ble tvunget til å slå seg sammen ser ut til å ha opplevd flere samarbeidsutfordringer. Det andre er der det har vært stor forskjell i størrelse mellom de kommunene eller fylkene som inngikk i sammenslåingen. Der har den minste parten i noen grad følt seg overkjørt i prosessen.

I Rogaland var det kun frivillige vedtak om sammenslåing, men det var stor forskjell i størrelse mellom de kommunene som inngikk i sammenslåingene. Finnøy kommune og Rennesøy kommune var små i forhold til Stavanger kommune. Forsand kommune var liten i forhold til Sandnes kommune.

De fleste kommunene er fornøyd med den prosessen de har hatt og den støtte og veiledning de har fått fra departement og fra Statsforvalteren.

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen

Erfaringene som er samlet i rapporten gir grunnlag for gode råd til kommuner og fylkeskommuner som i framtiden skal gjennomføre sammenslåingsprosesser, slik at veien fram mot den nye kommunen eller fylkeskommunen skal bli best mulig.

Rådene fra "2020 generasjonen" av kommunesammenslåinger er:

  • Sett dere klare mål
  • Praktiser raushet og likeverd
  • Etabler en robust prosjektorganisasjon
  • Prioriter partssamarbeidet
  • Sørg for god forankring og involvering
  • Ta det viktigste først

 Les mer i vedlagte artikkel fra KMD og i selve rapporten. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.