628 millioner kroner i koronakompensasjon til kommunene i Rogaland

Regjeringen kunngjorde 23. desember 2022 den endelig fordelingen av koronakompensasjon for 1. halvår 2022 til kommunene. Kommunene i Rogaland har blitt tildelt 628 millioner kroner i kompensasjon for koronarelaterte kostnader. I tillegg er 23,7 millioner kroner fordelt til vaksinasjonsprogrammet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2023

I nysalderingen av budsjettet for 2022 i november ble det kjent at regjeringen skulle bruke 6,9 milliarder kroner på koronakompensasjon til kommunene for 1. halvår 2022. I tillegg skulle 2 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler til kommunene gjennom statsforvalterne. 

439 millioner kroner i direktetilskudd til kommunene i Rogaland

Kommunene i Rogaland ble tildelt 439 millioner kroner i direktetilskudd. I tillegg fikk Statsforvalteren i Rogaland 160 millioner kroner i skjønnsmidler som skulle fordeles til kommunene basert på innrapporterte koronarelaterte kostnader. 

Kommunene mottok brev om foreløpig tildeling av skjønnsmidlene fra statsforvalteren 9. desember 2022. 

189 millioner kroner i skjønnsmidler til Rogaland

I den endelige tildelingen av koronakompensasjonen som kom rett før jul har kommunal- og distriktsdepartementet fordelt 77 millioner kroner ekstra i skjønnstilskudd til kommunene i landet. Rogalandskommunene fikk 29,4 millioner kroner av denne potten. Disse ekstra midlene gjorde at Rogaland totalt fikk 189,4 millioner kroner i skjønnsmidler. 

Alle kommunene i Rogaland har som et resultat av direktetilskuddet og skjønnsmidlene fått dekket minimum 85 % av sine koronarelaterte kostnader innrapportert til statsforvalteren. Det er fire kommuner i fylket som er blitt fullkompensert. Se vedlegg med oversikt over hvor stor prosentandel den enkelte kommune har fått dekket av sine innrapporterte kostnader. 

Kompensasjon til koronavaksinasjonsprogrammet

I tillegg til kompensasjon for koronarelaterte kostnader, er også kompensasjonen for koronavaksinasjonsprogrammet klar. Kommunene i Rogaland er tildelt 23,7 millioner kroner til koronavaksinasjonsprogrammet for fjerde dose. 

Samlet koronakompensasjon

I hele kroner.

Kommune Koronakompensasjon (direktetilskudd + skjønnsmidler) Kompensasjon vaksinasjonsprogrammet
Eigersund 13 421 000 723 000
Stavanger 180 325 000 7 023 000
Haugesund 57 193 000 1 824 000
Sandnes 73 433 000 3 980 000
Sokndal 3 596 000 159 000
Lund 2 870 000 154 000
Bjerkreim 2 519 000 137 000
23 412 000 947 000
Klepp 23 583 000 989 000
Time 20 428 000 946 000
Gjesdal 17 174 000 593 000
Sola 41 694 000 1 353  000
Randaberg 19 041 000 558 000
Strand 16 341 000 646 000
Hjelmeland 2 389 000 125 000
Suldal 3 418 000 182 000
Sauda 5 086 000 219 000
Kvitsøy 619 000 25 000
Bokn 4 004 000 41 000
Tysvær 20 682 000 549 000
Karmøy 82 507 000 2 072 000
Utsira 170 000 10 000
Vindafjord 14 297 000 428 000
Sum Rogaland 628 202 000 23 683 000

 

For å skille mellom direktetilskudd og skjønnsmidler, samt få en oversikt over i hvor stor grad kommunene er kompensert, se vedlagt tabell. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.