Kommunene kan nå sende søknad om godkjenning av kommunal garanti via nasjonalt skjema

Statsforvalteren behandler søknader om å godkjenne økonomiske garantier som kommunene gir til lag og foreninger, organisasjoner, private barnehager m.fl. etter Kommunelovens § 14-19. Det er nå laget et nasjonalt skjema som kommunene kan bruke for å sende inn disse søknadene til Statsforvalteren.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.09.2021

Når kommunen bruker skjemaet til å sende inn søknaden kommer all den informasjonen som Statsforvalteren trenger for å behandle søknaden med i forsendelsen. Kommunen trenger ikke å lage noe følgebrev.

Søknaden kommer direkte til rette Statsforvalter i landet og kommunens kontaktperson får en PDF-kopi av søknaden på e-post. Skjemaet kan lagres underveis i utfyllingen.

Skjemaet kan også brukes av kommunene som en støtte og kontroll i forkant av at garantisaken skal opp til politisk behandling. Bruk av skjema sikrer da at vedtaksforslaget oppfyller formalkravene i lov og forskrift, at viktige vurderinger er gjort og at nødvendige vedlegg er med i saken. I tillegg vil skjema langt på vei ligge klart til innsending når saken er behandlet av kommunestyret.

Skjema ligger klar til bruk sammen med de andre nasjonale søknadsskjemaene under kategorien "Kommunal styring". Se lenke til nasjonal side for skjema og tjenester til høyre i denne artikkelen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.