Nyttig veileder om saksbehandling i folkevalgte organ i kommuner og fylkeskommuner

Har du lurt på hva som er å regne for et formelt møte mellom politikere? Når du kan være inhabil? Eller hvem som kan ta ordet i et kommunestyre? 

Publisert 28.09.2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har publisert en ny veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner som gir svar på disse spørsmålene og mange flere. Er du nyvalgt politiker, vil denne veilederen være spesielt nyttig for deg. 

Saksbehandling i folkevalgte organer som i kommunestyret og andre kommunale organer som utvalg eller råd foregår i formelle møter. Kommuneloven har mange regler som styrer organiseringen og gjennomføringen av disse møtene.

Det er sentralt for en åpen og tillitsskapende kommune og for lokaldemokratiet at de folkevalgte behandler saker og treffer beslutninger i møter som er åpne, slik at innbyggerne, de politiske partiene, presse og andre skal kunne følge med. 

Veilederen omtaler de sentrale saksbehandlingsreglene som gjelder før, under og etter møter i folkevalgte organ. Blant temaene som omtales er reglene for innkalling og gjennomføring av møter, krav til møteoffentlighet og habilitet hos folkevalgte og ansatte i kommunen.

Veilederen finner du her:
Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner - regjeringen.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.