Lovlighetskontroll: Vedtak om frisbeegolfbane i Randaberg kommune er ugyldig

Giljapark. Foto: Statsforvalteren i Rogaland
Giljapark. Foto: Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren opphever vedtaket til Hovedutvalg for nærmiljø og kultur i Randaberg kommune av 02.09.2021 om etablering av frisbeegolfbane i Giljaskogen. Vedtaket lider av både materielle og prosessuelle feil.

Publisert 30.03.2022

 

Fire kommunestyremedlemmer krevde i september 2021 lovlighetskontroll av vedtaket om etablering av frisbeegolfbane i GIljaskogen, da de fryktet at prosessen ikke var lovlig. Vedtaket var blant annet truffet uten at banen var nabovarslet eller søkt om.

 

Statsforvalteren har kommet til at etablering av frisbeegolfbane er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Tiltaket er i strid med arealformålet i reguleringsplan og forbudet mot tiltak i strandsonen. Det utgjør en feil at naboer og direkte berørte regionale statlige myndigheter ikke var varslet. Videre var det en feil at kommunens vurdering av naturmangfoldet ikke fremgikk av vedtaket.

 

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.