Avviser krav om lovlighetskontroll

Statsforvalteren avviser krav om lovlighetskontroll av Sandnes kommune sitt vedtak om stans av fakturering av tvangsmulkt. Statsforvalteren har kommet til at vi ikke har grunnlag til å lovlighetskontrollere vedtaket truffet av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.03.2023
Saken omhandler kommunens ulovlighetsoppfølging av en ulovlig oppført brygge på gnr. 86 bnr. 72 i Sandnes kommune. Tvangsmulkt ble vedtatt sist i 2018. Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune traff 28.09.2022 vedtak om at «Faktureringen av tvangsmulkt stilles i bero i påvente av kommuneplanbehandlingen.». Tre kommunestyremedlemmer krevde vedtaket lovlighetskontrollert.
 
Statsforvalteren kan kun kontrollere lovligheten av «endelige vedtak» etter kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a. Kommunens vedtak innebar ikke en endring av rettsstillingen til den private parten, da plikten til å betale tvangsmulkt ikke endres. Vedtaket omhandler når faktura skal sendes, og avslutter ikke oppfølgingen av vedtaket om tvangsmulkt. Vedtaket må regnes som et politisk vedtak av mer administrativ art, og ikke et «endelig vedtak» etter kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a. Følgelig kan ikke beslutningen være gjenstand for lovlighetskontroll.
 
Statsforvalteren finner at vilkårene for å kreve lovlighetskontroll ikke er til stede, og må avvise klagernes krav.
 
Se Statsforvalterens vedtak 31.03.2023 i dokumentlenken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.