Rettskjelder

På denne sida finn du lenker til relevante lover, rettleiarar m.m. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.12.2014

Kommunelova 2018

Forvaltningslova

Lov om interkommunale selskap

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.10.2015

Fråsegn om forståinga av kommunelova § 36; krav til lister ved val av faste utval m.v.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 8.10.2015 sendt ut eit brev om forståinga av kommunelova § 36. Departementet meiner lova stiller krav om eit minste tal på kandidatar på lister som vert nytta ved forholdsval.