Få mer kunnskap om likestillingsplikten for offentlig sektor

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer tre ulike kurs i november og desember 2021 om kommunenes likestillingsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven. Likestillingsplikten for offentlig sektor er styrket og gjelder alle sider av kommunens virksomhet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.11.2021

Her er en oversikt over kursene. Alle kursene er gratis og blir holdt digitalt.

Styrket likestillingsplikt for offentlig sektor - Hvilke krav stilles til kommunale ledere?

Tidspunkt: Mandag 22. november, klokken 10:00-11:00  

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Hvordan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester i praksis? Et kurs for ledere i kommunal sektor

Tidspunkt: Torsdag 25. november, klokken 12:00-14:00  

Kurset retter seg i første omgang mot ledere for kommunale helse- og omsorgstjenester, og vil bygge på eksempler fra norske kommuner. Innholdet kan likevel være nyttig for alle med generell interesse for sikring av likeverdige kommunale tjenester.  

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Kommunens plikt til å forebygge kjønnsbasert vold – Et kurs for ledere i kommunal sektor

Tidspunkt: Fredag 10. desember, klokken 10.00-11.00

Kurset retter seg mot faglig, administrativt og politisk ledelse i kommunen, men kan også være nyttig for andre kommunale ansatte som jobber mot vold og kjønnsbasert vold.

Trykk her for mer informasjon og påmelding

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren skal være en pådriver for at kommunene arbeider for å fremme likestilling. Vi skal bidra til å gjøre aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeidsmetoden som følger av plikten i Likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24 og 26 kjent.

Vi skal også sørge for at problemstillinger, metoder og mål for likestilling er kjent i egen virksomhet og at de blir praktisert innen egen forvaltning.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.