Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.05.2020

Helse- og omsorgsdepartementet skriver på sin hjemmeside at de midlertidige endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som ble innført for to måneder siden nå oppheves i stor grad. 

- Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rettighetene som gjeninnføres:

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager (har midlertidig vært utvidet til 30 dager)
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten
  • Retten til individuell plan
  • Retten til kontaktlege
  • Retten til fritt behandlingsvalg (har midlertidig vært begrenset)

Departementet har også gjeninnført spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Imidlertid beholdes unntaket fra retten til alternativt tilbud, blant annet gjennom Helfo, ved fristbrudd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.