Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2020

Helse- og omsorgsdepartementet skriver på sin hjemmeside at de midlertidige endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som ble innført for to måneder siden nå oppheves i stor grad. 

- Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rettighetene som gjeninnføres:

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager (har midlertidig vært utvidet til 30 dager)
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten
  • Retten til individuell plan
  • Retten til kontaktlege
  • Retten til fritt behandlingsvalg (har midlertidig vært begrenset)

Departementet har også gjeninnført spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Imidlertid beholdes unntaket fra retten til alternativt tilbud, blant annet gjennom Helfo, ved fristbrudd.