Folkehelseinstituttet har vurdert overskridelse av grenseverdi for bromat i drikkevann på offshoreinstallasjoner

I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bromat i drikkevann 10 µg/L. Det har vært tilfeller hvor bromatkonsentrasjoner i drikkevann som er egenprodusert på offshoreinstallasjoner har overskredet grenseverdien. 

Publisert 14.01.2021

Folkehelseinstituttet (FHI) har blitt bedt om å vurdere helserisiko ved periodevis overskridelse av grenseverdi av bromat (10 µg/L) for vannforsyningssystem offshore

FHIs konklusjon er at en økning i tillatt grenseverdi for bromat vil ytterligere øke risikoen for helseskade.  Grenseverdien vil derfor ikke endres for drikkevann på offshoreinstallasjoner.

Ved en overskridelse av grenseverdien for bromat i drikkevann (10 µg/L) skal vannverkseier (reder eller operatør) ifølge Drikkevannsforskriftens § 24 varsle til Statsforvalteren i Rogaland. Det skal opplyses om hvilken informasjon som er gitt eller skal gis til mottakerne av drikkevannet, og hva som gjøres umiddelbart for å redusere skadeomfanget og for å utbedre årsaken til avviket.

Ved gjentakende overskridelser skal det opplyses om hvilke langsiktige tiltak som er igangsatt/skal igangsettes for å få redusert bromatinnholdet i drikkevannet ved offshoreinstallasjonen.

 

FHIs utfyllende vurdering ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar