Folkehelseinstituttet har vurdert overskridelse av grenseverdi for bromat i drikkevann på offshoreinstallasjoner

I drikkevannsforskriften er grenseverdien for bromat i drikkevann 10 µg/L. Det har vært tilfeller hvor bromatkonsentrasjoner i drikkevann som er egenprodusert på offshoreinstallasjoner har overskredet grenseverdien. 

Publisert 14.01.2021

Folkehelseinstituttet (FHI) har blitt bedt om å vurdere helserisiko ved periodevis overskridelse av grenseverdi av bromat (10 µg/L) for vannforsyningssystem offshore

FHIs konklusjon er at en økning i tillatt grenseverdi for bromat vil ytterligere øke risikoen for helseskade.  Grenseverdien vil derfor ikke endres for drikkevann på offshoreinstallasjoner.

Ved en overskridelse av grenseverdien for bromat i drikkevann (10 µg/L) skal vannverkseier (reder eller operatør) ifølge Drikkevannsforskriftens § 24 varsle til Statsforvalteren i Rogaland. Det skal opplyses om hvilken informasjon som er gitt eller skal gis til mottakerne av drikkevannet, og hva som gjøres umiddelbart for å redusere skadeomfanget og for å utbedre årsaken til avviket.

Ved gjentakende overskridelser skal det opplyses om hvilke langsiktige tiltak som er igangsatt/skal igangsettes for å få redusert bromatinnholdet i drikkevannet ved offshoreinstallasjonen.

 

FHIs utfyllende vurdering ligger vedlagt.

Kontaktpersoner

Dokumenter