Innsyn i og publisering av opplysninger hentet fra matrikkelen

Statsforvalteren i Rogaland mottok våren 2023 flere klagesaker vedrørende innsyn i opplysninger innhentet fra matrikkelen, fra samme kommune. På bakgrunn av ulik praksis i kommunen og spørsmål knyttet til fulltekstpublisering på eInnsyn, ba Statsforvalteren om en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Publisert 19.06.2023

Statsforvalteren ba KDD ta stilling til to spørsmål:

  1. Hvilket regelverk skal et etterfølgende krav om offentlig innsyn i opplysninger som tidligere er hentet fra matrikkelen behandles etter.
  2. Er det adgang til å unnta dokumenter som inneholder opplysninger fra matrikkelen fra offentlig innsyn i eInnsyn, selv om de ikke er unntatt innsyn etter offentligloven.

 

KDD besvarte henvendelsen 14.06.2023. Departement skrev i uttalelsen blant annet:

«Det første spørsmålet deres er hvilket regelverk som gjelder når det fremsettes krav om innsyn i dokument bestående av opplysninger som tidligere er hentet fra matrikkelen. Spørsmålet blir aktuelt når det fra matrikkelen blir produsert f.eks en liste over grunneiere til bruk i en plansak. Dokumentet må da anses som et saksdokument i plansaken, og innsyn i dokumentet vil være regulert av offentleglova.»

«Det andre spørsmålet dere ønsker tilbakemelding på, er om det er adgang til å unnta dokumenter som inneholder opplysninger fra matrikkelen fra offentlig innsyn i eInnsyn, selv om de ikke er unntatt innsyn etter offentligloven. Svaret her er at man kan velge å ikke gi innsyn i et dokument gjennom innsynsløsningen eInnsyn selv om det skal gis innsyn etter offentligloven. Bruk av internettløsningen elnnsyn er et spørsmål om hvordan man gir innsyn og ikke om man skal gi innsyn. Det å velge bort å publisere dokumentet i nettløsning er ikke det samme som å unnta dokumenter for innsyn.»

 

Kommunal- og distriktsdepartementets tolkningsuttalelse ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.