Nytt i ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et frivillig refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel i skolebasert vurdering. Den finnes i to versjoner, en for grunnskoler og en for videregående skoler.

Publisert 29.09.2021

Målet med ståstedsanalysen

Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet skal føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.

Endret versjon

Ståstedsanalysen for skole ble publisert i en endret versjon i august 2021. Tidligere har Ståstedsanalysen hatt tre faser. I den nye versjonen er det  lagt til «Fase 0 – Planlegge prosessen». I «Fase 3 – Vurdering og oppfølging» er det i tillegg lagt inn et nytt steg med mulighet for å følge opp analysen med mål og tiltak. 

I den nye versjonen har skoleeier tilgang til rapporten når skolen har ferdigstilt og delt analysen.

Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Kontaktpersonar