Fylkesmannen pålegger videregående skoler å følge gratisprinsippet

Opplæring i offentlig skole er gratis i Norge. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med gratisprinsippet på 16 offentlige videregående skoler i Rogaland. Vi kontrollerte om skoleturer med overnatting var gratis for elevene.

Publisert 23.11.2021

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. I regjeringens strategi mot barnefattigdom går det fram at foreldre fortsatt opplever økonomisk press grunnet aktiviteter i skolen. Et tiltak i regjeringens strategi mot barnefattigdom er å følge opp gratisprinsippet for grunnskole og videregående opplæring.

Skoleturer skal være gratis
Fylkesmannen har fått flere henvendelser fra foresatte og andre om hvordan gratisprinsippet i skolen skal forstås. Dette har blant annet omhandlet egenbetaling på turer, hva som er en skoletur og hvordan innsamling av gaver kan foregå. For å vurdere om en tur kan defineres som en skoletur, har vi sett på følgende kriterier:

  • turen foregår i skoletida
  • turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
  • lærere er med på turen og mottar lønn
  • skolens regler gjelder for turen
  • turen går fram av skolens virksomhetsplan/årsplan
  • de som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Hva fant Fylkesmannen ut?
Dokumentasjonen fra skolene viser at Rogaland fylkeskommune ikke oppfyller kravet om at opplæringen skal være gratis for elevene. Vi fant at elever og foreldre betaler inn over 10 millioner kroner for turer i skolens regi. Det er ikke ulovlig for skolene å motta gaver eller frivillige bidrag, men vi fant at i mange tilfeller er de økonomiske bidragene som elever og foreldre har bidratt med, ikke reelt frivillige. Selv om skolene skriver at gratisprinsippet legges til grunn og ber om eksempelvis «en donasjon» eller «et frivillig bidrag», er det vår vurdering at elever og foreldre kan oppleve et press til å bidra økonomisk til skoleturene. Vi har videre funnet at skolene har tatt initiativ til turer som krever egen- eller foreldrebetaling og at mange av skolene krever at elevene eller foreldrene skal dekke utgiftene til hjemreise ved bortvisning.

Fylkeskommunen må følge opplæringsloven
Tilsynet vi har gjennomført viser at Rogaland fylkeskommune ikke oppfyller kravet om at opplæringen i offentlig videregående skole skal være gratis.

Fylkesmannen har pålagt fylkeskommunen å sørge for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med kravene i opplæringsloven.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.