Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Norske aktørar kan delta i prosjekt på alle disse områda.    

Publisert 15.09.2021

Erasmus+ har tiltak som kan gi internasjonal erfaring, utveksling og moglegheit for strategisk utvikling av skolar og barnehagar.

Kontaktpersonar