En skole for vår tid - høringssvar

Statsforvalteren har avgitt høring på sluttrapporten til ekspertgruppa for skolebidrag; En skole for vår tid

Publisert 03.11.2021

Statsforvalteren i Rogaland mener at kunnskapsgrunnlaget og analysene gir en god beskrivelse av hva som skal til for å drive et godt kvalitetsutviklingsarbeid i skoler og kommuner.

Ekspertgruppen fremmer seks konkrete tiltak for å utvikle kvalitet og kompetanse i opplæringen.

Statsforvalteren i Rogaland peker på at ekspertgruppas anbefalinger til nasjonale myndigheter, til skoleeiere og skoleledere møter kunnskapsgrunnlaget og analysene på en bedre måte enn de konkrete seks tiltakene.

Hva Statsforvalteren i Rogaland mener om de konkrete seks tiltakene kan leses i vårt høringssvar i høyre meny.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.