Kva skal skolen gjere for å sikre elevar eit trygt og godt skolemiljø

Frå 1. august gjeld nye reglar for elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø. Les om kva det nye regelverket betyr og korleis elevar kan melde frå til Fylkesmannen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.08.2017 av Administrator

Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel