Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen

Det er ikke hjemmel i opplæringsloven til å bruke tvang mot elever.

Publisert 05.02.2024

Utover skolebytte, sanksjoner nedfelt i skolens ordensreglement og konkrete tiltak i en skolemiljøsaker, er det heller ikke hjemmel i opplæringsloven til å bruke andre inngripende tiltak overfor elever. Les mer her:

Kunnskapsdepartementet sendte i 2023 et forslag til nye regler på høring. Det foreslås i høringen å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen mot elever. I tillegg foreslås det regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt. Les mer her:

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar